Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 3

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
03-07-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 6 quận 3 " 03/07/2006
21-06-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu Ủy ban nhân dân quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận. 28/06/2006
21-06-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận 3. 28/06/2006
03-04-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa "thuộc ủy ban nhân dân phường1 Quận 3 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 7 quận 3" 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chê' "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 9 quận 3 " 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tìếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 10 quận 3 " 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND Phê duyệt 'quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận tlếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " Thuộc ủy ban nhân dân phường 11 quận 3 " 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND -^Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 12 quận 3 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND Phê duyêt Quy chế tổ chức và họat động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một của"thuộc ủy ban nhân dân phường 13 quận 3 03/04/2006