Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. |

Ủy ban nhân dân quận 3

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-07-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội “Mái ấm Ánh sáng”. 19/07/2006
05-07-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 3 năm 2006. 12/07/2006
03-07-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 6 quận 3 " 03/07/2006
21-06-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu Ủy ban nhân dân quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận. 28/06/2006
21-06-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận 3. 28/06/2006
03-04-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa "thuộc ủy ban nhân dân phường1 Quận 3 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 7 quận 3" 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chê' "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 9 quận 3 " 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tìếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 10 quận 3 " 03/04/2006
03-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND Phê duyệt 'quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận tlếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " Thuộc ủy ban nhân dân phường 11 quận 3 " 03/04/2006