Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-03-2007 số 126/2007/QĐ-UBND Hết hiệu lực từ 10/12/2009
01-02-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Nhà Bè 08/02/2007
01-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý trật tự đô thị xã, thị trấn Hết hiệu lực từ 22/02/2008
19-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 26/01/2007
19-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 26/01/2007
19-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách năm 2007. 26/12/2006
09-08-2006 Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè Hết hiệu lực từ 11/06/2008
28-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 04/08/2006
28-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006. 04/08/2006
18-07-2006 Quyết định số 183/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. 25/07/2006