Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 76/2008/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 27/10/2008
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/11/2008
Số, ký hiệu: 76/2008/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 12/11/2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Lĩnh vực: Đất đai - Xây dựng
Người ký:
Công báo: Số 84 - năm 2008

Văn bản liên quan

Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các quận, huyện và quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các khu đất đấu giá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 77/2011/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 05/12/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 5965/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 12/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 12/11/2015
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 24/2010/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 07/04/2010
  • Ngày có hiệu lực: 17/04/2010