Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 31/07/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 10/08/2009
Số, ký hiệu: 64/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 15/01/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký:
Công báo: Số 140 - năm 2009

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định về phát triển và quản lý chợ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2003

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 163/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 23/01/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 337/QĐ-BKH
 • Ngày ban hành: 10/04/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/02/2009
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2009
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/2009
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2023