Quyết định 60/2017/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (1)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (10)

Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016

Số: 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009

Số: Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013

Số: Luật Xây dựng năm 2014 ngày 18/06/2014

Số: Luật Nhà ở năm 2014 ngày 25/11/2014

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)