Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 526/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/11/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 09/11/2023
Số, ký hiệu: 526/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
Trích yếu: Về việc bãi bỏ 04 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành trước ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Bá Thành
Công báo: Số 272 + 273 - năm 2023

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 10/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2007

Chỉ thị về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 20/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 27/08/2007

Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách quận năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 16/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/2011
 • Số hiệu: 08/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 30/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 131/2020/QH14
 • Ngày ban hành: 16/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/03/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: