Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3838/QĐ-UBND về cho phép Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3835/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án đối với giải pháp, sáng kiến đăng ký theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3794/QĐ-UBND về tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND về tổ chức lại “Cơ sở xã hội Nhị Xuân”thành “Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân” trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3790/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV |

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/12/2021
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 30/12/2021
Số, ký hiệu: 52/2021/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lĩnh vực:
Người ký: Phan Văn Mãi
Công báo: Số 07 + 08 - năm 2022

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2017
Văn bản căn cứ

Quyết định ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/2006/QĐ-TTG
 • Ngày ban hành: 08/03/2006
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2006
 • Số hiệu: 131/2020/QH14
 • Ngày ban hành: 16/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 45/2018/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2018
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 69/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/06/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định bãi bỏ Quyết đinh số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/10/2022
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3567/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/10/2022
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2022

Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3568/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/10/2022
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2022

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/12/2022
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2022

Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2023

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hảnh Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2023

Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2022
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2023

Quyết định về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/02/2023
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2023

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/02/2023
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2023

Quyết định bãi bỏ các quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/03/2023
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2023

Quyết định ban hành Quy chế quản lý rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/07/2023
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2023

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/07/2023
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 184/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/07/2023
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2023

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/08/2023
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2023