Quyết định 52/2008/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 13/06/2008
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 23/06/2008
Số, ký hiệu: 52/2008/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố.
Lĩnh vực: Công nghiệp
Người ký:
Công báo: Số 51 - năm 2008

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 44/2009/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 26/06/2009
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2009