Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. |

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (204)
Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố. Chỉ thị số 69/CT-UB về việc tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ. Chỉ thị số 66/CT-UB về cải tiến một bước lề lối làm việc và thực hiện thống nhứt chế độ thỉnh thị, báo cáo. Chỉ thị số 64/CT-UB về việc xác nhận lý lịch và điều chỉnh khai sanh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập trong các vùng bị tạm chiếm trong thời kỳ chống Mỹ. Chỉ thị số 63/CT-UB về việc quản lý giá công may đo tư nhân. Chỉ thị số 59/CT-UB về việc tổ chức bộ phận công tác pháp chế của các ban, ngành, sở và ủy ban nhân dân các quận, huyện. Chỉ thị số 54/CT-UB về nguyên tắc điều động cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Chỉ thị số 47/CT-UB về việc xây dựng và phát triển hệ thống thương nghiệp quốc doanh ở các quận, huyện. Chỉ thị số 38/CT-UB về việc tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và biên chế lao động. Quyết định số 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố. Chỉ thị số 29/CT-UB về việc kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977. Chỉ thị số 23/CT-UB về việc đôn đốc thu thuế công thương nghiệp. Chỉ thị số 20/CT-UB về thực hiện quyết định 133/CP của Hội đồng Chánh phủ tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức lao động. Chỉ thị số 19/CT-UB về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 17/CT-UB về việc đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bịnh phòng chống dịch mùa mưa. Chỉ thị số 16/CT-UB về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp. Chỉ thị số 13/CT-UB về việc duy trì sản xuất của các cơ sở tiểu công nghiệp thủ công nghiệp qua đăng ký kinh doanh. Chỉ thị số 02/CT-UB về những biện pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Chỉ thị số 01/CT-UB về việc đẩy mạnh công tác khai thác lâm sản ở ba tỉnh Tây Ninh Sông Bé và Đồng Nai. Chỉ thị số 03/CT-UB về kế hoạch tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các Đội kiêm tra của công nhân. Công văn số 1493/UB về việc quản lý chặt chẽ công tác giải tỏa các nghĩa trang trong thành phố. Quyết định số 115/QĐ-UB ban hành bản quy định về việc cư trú, ra vào, hoạt động trong khu vực nội thủy và các xã giáp biển thuộc huyện Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 50/CT-UB về việc quản lý trật tự đô thị trên lĩnh vực xây dựng, bảo vệ công trình đô thị, giữ gìn môi trường sống và cảnh quang, mỹ quan đô thị. Chỉ thị số 49/CT-UB về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ đường công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 48/CT-UB về việc cấm xe ô tô tay lái nghịch (tay lái bên phải) lưu hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 45/CT-UB về việc tổ chức mở trường, lớp dạy lái xe cơ giới bộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 38/CT-UB về việc thi hành chỉ thị số 231/CT của Hội đồng Bộ trưởng. Chỉ thị số 36/CT-UB về việc thi hành chỉ thị 230-CT ngày 7/9/1989 của HĐBT. Chỉ thị số 32/CT-UB về việc thống nhứt hoạt động kinh doanh, mua bán vàng bạc trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 29/CT-UB về việc chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 13/CT-UB về việc quản lý nguyên liệu và thành phẩm thuốc ngoại nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 55/CT-UB 55/CT-UB Chỉ thị số 41/CT-UB về việc giải quyết những khó khăn về vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh hoạt động có hiệu quả. Chỉ thị số 39/CT-UB về việc kiểm soát và thu thuế hàng ngoại nhập lưu thông trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 34/CT-UB về việc đăng ký mở trường, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 31/CT-UB về việc quản lý lương thực tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 29/CT-UB về việc củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố. Chỉ thị số 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ. Chỉ thị số 21/CT-UB về việc thực hiện chế độ ghi chép hạch toán và báo cáo kế toán, thống kê đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh. Chỉ thị số 19/CT-UB về những biện pháp cấp bách hỗ trợ các đơn vị kinh tế quốc doanh và củng cố Hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 17/CT-UB 17/CT-UB Chỉ thị số 10/CT-UB về việc sửa đổi một số điểm về đăng ký kinh doanh vàng bạc theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ thị số 06/CT-UB về việc triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới. Chỉ thị số 05/CT-UB về việc điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 1/1/1990. Chỉ thị số 01/CT-UB tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh công tác bảo vệ an ninh nội bộ. Chỉ thị số 71/CT-UB về việc thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Chỉ thị số 15/CT-UB về việc tăng cường công tác chuẩn bị gọi vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định số 919/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 44/CT-UB về việc kiện toàn tổ chức hệ thống xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ thị số 40/CT-UB về việc thực hiện Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 370/HĐBT ngày 09/11/1991, Thông tư Liên Bộ số 05/TT-LB-TC-LĐTBXH ngày 07/3/1992 và Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/7/1992. Chỉ thị số 38/CT-UB ra sức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Chỉ thị số 37/CT-UB tăng cường bảo vệ công trình xây dựng đường dây tải điện 500 KV. Chỉ thị số 33/CT-UB về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Chỉ thị số 27/CT-UB về việc nghiêm cấm tổ chức dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 23/CT-UB về việc tăng cường những biện pháp quản lý bảo vệ rừng và chặn đứng nạn phá rừng. Chỉ thị số 21/CT-UB về việc thực hiện Nghị định 398/HĐBT ngày 6 tháng 12 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức lực lượng quản lý thị trường các cấp. Quyết định số 2081/QĐ-UB về việc sắp xếp tổ chức lại khối Công trình giao thông và công trình đô thị thuộc Sở Giao thông công chánh. Chỉ thị số 20/CT-UB về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Chỉ thị số 18/CT-UB về việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 752/QĐ-UB về việc hợp nhất 2 Sở : Sở Thương nghiệp và Sở Kinh tế Đối ngoại thành tổ chức mới lấy tên là : SỞ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ. Chỉ thị số 13/CT-UB về việc tiến hành kê khai và báo cáo tình hình quản lý sử dụng kho bãi thuộc thành phố quản lý. Quyết định số 1282/QĐ-UB-NC về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1117/QĐ-UB-TM ban hành quy định về tổ chức và hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 04/CT-UB về việc triển khai Nghị định 35/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đối với các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 3896/QĐ-UB-NCVX về việc kiện toàn tổ chức Ban Tôn giáo TP.Hồ Chí Minh. Quyết định số 3364/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định của Quyết định số 3131/QĐ-UB-NCVX ngày 27/9/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống phải bảo đảm gìn giữ sự yên tĩnh và trật tự chung, tôn trọng giờ nghĩ đêm của nhân dân (từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau). Quyết định số 8272/QĐ-UB-NCVX ban hành quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh Nhà hàng - Cửa hàng ăn uống - Vũ trường - Massa - Karaoke Khách sạn - Nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 8102/QĐ-UB-NCVX về việc giao cho UBND Quận 1, Quận 5 và huyện Củ Chi tổ chức và hoạt động thí điểm theo mô hình mới (1 dấu, 1 cửa). Chỉ thị số 61/CT-UB-KT về việc chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 3915/UB-QLĐT về việc điều chỉnh điểm 1 công văn số 3062/UB-QLĐT ngày 11/10/1995. Quyết định số 5624/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo, huyện Bình Chánh. Chỉ thị số 40/CT-UB-KT về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật. Quyết định số 3721/QĐ-UB-NC về việc đổi tên Ban Quản lý dự án VIE/95/036 thành Ban Quản lý dự án VIE/95/051. Chỉ thị số 36/CT-UB-NC về việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh theo cơ chế “một cửa, một dấu”. Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ quy định và xe bánh xích tại km 1880 + 650 quốc lộ 01 thuộc địa phận xã Bình Phước, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và Nghị định số 40/CP “Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “Về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị”. Quyết định số 2754/QĐ-UB-KT về việc ban hành chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo quý đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 27/CT-UB-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 06/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật. Chỉ thị số 26/CT-UB-NC về việc tổ chức thực hiện Nghị định 24/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng. Quyết định số 2428/QĐ-UB-NC về việc sửa đổi điều 3, điều 14 trong Bản Quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng - cửa hàng ăn uống -vũ trường –massa – karaoke – khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 8272/QĐ-UB-NCVX ngày 15/12/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 2159/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 1. Quyết định số 2158/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 5. Quyết định số 1965/QĐ-UB-KT về việc ban hành “Quy chế làm việc tạm thời (mẫu) của Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong Khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong Khu chế xuất. Chỉ thị số 17/CT-UB-NC về việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự Ban Tôn giáo quận, huyện. Quyết định số 1118/QĐ-UB-QLĐT về việc di chuyển dân cư và đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp giày đồ án xuất khẩu do Nhà nước thu hồi đất và cho Công ty cổ phẩn TNHH POU YUEN-VIỆT NAM thuê đất và đầu tư tại xã Tân Tạo và xã Bình Trị Đông thuộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 07/CT-UB-KT về việc tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 02/CT-UB-KT về việc triển khai thu dứt điểm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong từng vụ mùa. Quyết định số 987/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu. Quyết định số 972/QĐ-UB-KT về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu. Chỉ thị số 89/CT-UB-KT về việc giải quyết các nguồn vốn, tài sản của Liên hiệp Hợp tác xã và Hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã. Quyết định số 6365/QĐ-UB-KT về việc thành lập Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 610/UB-NC về việc tạm hoãn ngày xuất cảnh đối với người được cấp hộ chiếu xuất cảnh. Quyết định số 5846/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Quyết định số 5826/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5803/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh bản quy định về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 5392/UB-QLĐT về việc thực hiện miễn giảm thuế, phí cho các phương tiện vận tải tham gia hoạt động theo chế độ xe buýt. Quyết định số 5117/QĐ-UB-KT về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại công trình thủy lợi Sông Lu, huyện Củ Chi ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UB-KT ngày 30/01/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ thị số 46/CT-UB-KT về việc tổ chức Tết Mậu Dần năm 1998. Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT về việc sửa đổi Điều 1 - Quyết định 1890/QĐ-UB-QLĐT ngày 5/4/1996 của UBND thành phố về việc thu phí giao thông đường Nguyễn Tất Thành, Liên tỉnh lộ 15. Công văn số 4207/UB-QLĐT về việc bổ sung điều chỉnh một số điểm trong công văn 323/UB-QLĐT ngày 27/01/1997 của UBND/TP về phương thức đền bù và hoán đổi đất ở tại các khu tái định cư dự án Bắc Nhà Bè-Nam Bình Chánh. Chỉ thị số 37/CT-UB-NCVX về tăng cường thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 35/CT-UB-QLĐT về việc tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất. Quyết định số 3194/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC về việc sửa đổi khoản 5 điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC ngày 15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố. Công văn số 2690/UB-QLĐT về việc phê duyệt giá xét thầu các công trình thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND/TP và Ủy ban nhân dân quận huyện. Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 1933/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 1932/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 1621/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình, phường 15 - phường 16, quận Tân Bình. Quyết định số 1586/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Quyết định số 1468/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 1467/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 1466/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 6982/1998/QĐ-UB v ề ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1999 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5957/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định về đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong dự án nâng cấp đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 498/QĐ-UB-KT về việc trích 30% tiền thu phạt vi phạm cung ứng sử dụng điện để sử dụng phục vụ kiểm tra và quản lý điện năng. Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA về triển khai thực hiện Quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ. Chỉ thị số 41/1998/CT-UB-KT về kế hoạch sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước. Công văn số 3559/CV-UB-QLĐT về việc xử lý các vi phạm chuyển nhượng đất bất hợp pháp và xây dựng trái phép tại Khu B, B’ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chỉ thị số 33/1998/CT-UB-KT về cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15-01-1998 của Chính phủ. Chỉ thị số 32/1998/CT-UB-TM về việc dán tem 2 mặt hàng gạch ốp lát và máy bơm nước điện nhập khẩu. Chỉ thị số 29/1998/CT-UB-NC về triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở phường-xã, thị trấn. Quyết định số 2424/QĐ-UB-QLĐT về điều chỉnh, bổ sung quy định ở Điều 1, Quyết định số 2073/QĐ-UB-KT ngày 2/5/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 1815/1998/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố. Chỉ thị số 16/1998/CT-UB-KTCN về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã theo Nghị định 15/CP của Chính phủ. Quyết định số 1226/1998/QĐ-UB-KT về việc quy định quản lý giống bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 09/1998/CT-UB-KT về việc dán tem 4 nhóm mặt hàng điện tử, điện lạnh, động cơ nổ, vật liệu xây dựng nhập khẩu. Chỉ thị số 08/1998/CT-UB-NCVX v ề việc tiếp tục tổ chức quản lý dân nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7745/1999/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000. Công văn số 5174/UB-TH về xử lý các doanh nghiệp không kê khai, đăng ký lại theo Chỉ thị 657/TTg ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 4719/1999/QĐ-UB-VX về việc thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - khóa VI nhiệm kỳ 1999-2004. Quyết định số 4385/1999/QĐ-UB-NC về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án cải cách hành chính VIE/96/029. Công văn số 4202/UB-QLĐT về việc phân bổ sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Quyết định số 2750/1999/QĐ-UB-QLĐT về việc Ban hành Bản Quy định về trình tự và tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 244/1999/QĐ-UB-NC về thành lập Ban Quản lý dự án VIE/96/029-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 11/1999/CT-UB-TM về việc dán tem hàng nhập khẩu. Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng Xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố. Quyết định số 62/2000/QĐ-UB-TM về giao Sở Thương mại thành phố làm đầu mối quản lý Nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 62/2000/CT-UB-VX về thực hiện Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành phố. Quyết định số 54/2000/QĐ-UB-CNN về việc ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá. Quyết định số 52/2000/QĐ-UB-CNN về việc sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố. Quyết định số 39/2000/QĐ-UB-VX về việc cho phép Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học. Chỉ thị số 03/2000/CT-UB-ĐT về việc triển khai Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự giao thông. Công văn số 4597/UB-ĐT về việc duyệt giá bán căn hộ các chung cư, giá chuyển quyền sử dụng nền đất để phục vụ tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây. Công văn số 4524/UB-ĐB về việc chấp thuận việc hỗ trợ thêm giá đền bù đất nông nghiệp và đền bù, trợ cấp thiệt hại ở các dự án đầu tư trong khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh. Công văn số 4265/UB-ĐT về việc giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp. Chỉ thị số 18/2001/CT-UB về việc thực hiện thu và sử dụng chi phí thẩm tra phê duyệt quy hoạch. Quyết định số 40/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 61/2005/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 57/2005/QĐ-UB về giao nhiệm vụ Sở Thương mại triển khai và thực hiện Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại. Quyết định số 53/2005/QĐ-UB về việc ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 313/2004/QĐ-UB về chuyển giao tổ chức và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 269/2004/QĐ-UB về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 247/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 204/2004/QĐ-UB về phê duyệt mức thu phí các loại hình dịch vụ tư vấn của Trung tâm Dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính. Quyết định số 189/2004/QĐ-UB về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận-huyện. Quyết định số 125/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 56/2003/QĐ-UB về các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố. Quyết định số 293/2003/QĐ-UB về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu. Quyết định số 279/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2002/TTg ngày 01/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 12/2002/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội -Bộ Tài chính. Quyết định số 09/2003/QĐ-UB về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận. Chỉ thị số 11/2003/CT-UB về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành phố. Quyết định số 5075/QĐ-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định số 46/2002/QĐ-UB về thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân. Quyết định số 32/2002/QĐ-UB về ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 14/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định tạm thời quản lý tôm giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản và môi trường nuôi tôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 123/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố. Quyết định số 118/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 130/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 4904/UB-VX về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm trong quảng cáo. Quyết định số 813/QĐ-UB về việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại quân trang của quân đội ngụy. Quyết định số 4319/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch xác định khu vực đô thị hóa ở ngoại thành phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị. Quyết định số 4070/QĐ-UB-QLĐT về việc bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển Container trên đường bộ. Quyết định số 3131/QĐ-UB-NCVX về việc các điểm vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống chấm dứt hoạt động kinh doanh lúc 23 giờ 30 trong ngày. Quyết định số 1493/QĐ-UB-QLĐT về việc Ban hành quy định về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo số 99/TB-UB-QLĐT một số ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND Thành phố giải quyết một số công việc thực hiện Nghị định 36/CP, Nghị định 39/CP, Nghị định 40/CP. Quyết định số 6623/1999/QĐ-UB-CN về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 36/1999/CT-UB-CNN về thực hiện Nghị định số 07/CP ngày 16 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-KNKL/TT ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 1518/QĐ-UB-KT về chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 44/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung một số quy định đơn giá đền bù trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A của Quyết định số 5285/QĐ-UB-QLĐT ngày 19/7/1995 của UBND/TP. Quyết định số 403/QĐ-UB-NC về việc giao cho Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế (một cửa, một dấu). Công văn số 3462/ UB-KT về việc thủ tục cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ đầu tư vào khu công nghiệp. Chỉ thị số 18/CT-UB-NCVX về việc triển khai thực hiện chỉ thị 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/01/1997. Chỉ thị số 23/2000/CT-UB-ĐT về việc thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, mô tô. Quyết định số 88/2001/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố. Quyết định số 71/2001/QĐ-UB về việc quy định đơn giá các loại đất và các loại cây trồng để tính đền bù, hỗ trợ thiệt hại và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản quy định kèm theo Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 15-5-2001 của Ủy ban nhân dân thành phố trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 46/2001/QĐ-UB về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2001/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Khu Siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh (bao gồm cả tuyến hành lang an toàn lưới điện, lộ giới, kênh rạch, bãi đậu xe và cây xanh lân cận). Quyết định số 49/2001/QĐ-UB về ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu. Quyết định số 113/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 86/2005/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Giao thông-Công chính thuộc Sở Giao thông-Công chính. Quyết định số 83/2005/QĐ-UB về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 229/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thẩm định giá mua quỹ nhà, chuyển nhượng nền đất trong các dự án theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB, ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 01/2005/QĐ-UB về bổ sung Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông. Quyết định số 110/2005/QĐ-UB về ban hành tạm thời mức thu phí dầu xe ôtô hàng tháng trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 146/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố. Quyết định số 133/2005/QĐ-UB về việc điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh (VIE/02/010). Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về ban hành quy định quản lý các dự án thành phần thuộc đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005 (Đề án 112). Công văn số 693/UB-CNN về việc hướng dẫn quy trình cổ phần hóa và quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu cho các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thuộc thành phố quản lý. Quyết định số 111/2003/QĐ-UB về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện. Quyết định số 112/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện. Quyết định số 113/2003/QĐ-UB về điều chỉnh mức trợ cấp hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các Đoàn thể phường-xã, thị trấn ; mức phụ cấp đối với Công an viên, cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ và trợ cấp cho chức danh Thống kê trong Ban chỉ huy Quân sự của phường-xã, thị trấn.
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)