Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. |

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 07/07/2009
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 17/07/2009
Số, ký hiệu: 48/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ văn bản.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký:
Công báo: Số 73 - năm 2009

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/06/2006

Chỉ thị về việc tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 69/CT-UB
 • Ngày ban hành: 19/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/1977

Chỉ thị về cải tiến một bước lề lối làm việc và thực hiện thống nhứt chế độ thỉnh thị, báo cáo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/CT-UB
 • Ngày ban hành: 08/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1977

Chỉ thị về việc xác nhận lý lịch và điều chỉnh khai sanh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập trong các vùng bị tạm chiếm trong thời kỳ chống Mỹ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/1977

Chỉ thị về việc quản lý giá công may đo tư nhân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/CT-UB
 • Ngày ban hành: 31/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/1977

Chỉ thị về việc tổ chức bộ phận công tác pháp chế của các ban, ngành, sở và ủy ban nhân dân các quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/CT-UB
 • Ngày ban hành: 24/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/1977

Chỉ thị về nguyên tắc điều động cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/CT-UB
 • Ngày ban hành: 04/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/1977

Chỉ thị về việc xây dựng và phát triển hệ thống thương nghiệp quốc doanh ở các quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/CT-UB
 • Ngày ban hành: 11/08/1977
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/1977

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và biên chế lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/CT-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/1977
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/1977

Quyết định thành lập Viện Quy hoạch thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 340/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/04/1977
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/1977

Chỉ thị về việc kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/CT-UB
 • Ngày ban hành: 11/06/1977
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/1977

Chỉ thị về việc đôn đốc thu thuế công thương nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/CT-UB
 • Ngày ban hành: 21/05/1977
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/1977

Chỉ thị về thực hiện quyết định 133/CP của Hội đồng Chánh phủ tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/CT-UB
 • Ngày ban hành: 10/05/1977
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/1977

Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/CT-UB
 • Ngày ban hành: 05/05/1977
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/1977

Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bịnh phòng chống dịch mùa mưa.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/CT-UB
 • Ngày ban hành: 13/04/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/1977

Chỉ thị về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/CT-UB
 • Ngày ban hành: 13/04/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/1977

Chỉ thị về việc duy trì sản xuất của các cơ sở tiểu công nghiệp thủ công nghiệp qua đăng ký kinh doanh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/CT-UB
 • Ngày ban hành: 28/03/1977
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/1977

Chỉ thị về những biện pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/01/1977
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/1977

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác khai thác lâm sản ở ba tỉnh Tây Ninh Sông Bé và Đồng Nai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/CT-UB
 • Ngày ban hành: 04/01/1980
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1980

Chỉ thị về kế hoạch tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các Đội kiêm tra của công nhân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/CT-UB
 • Ngày ban hành: 16/01/1980
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/1980

Công văn về việc quản lý chặt chẽ công tác giải tỏa các nghĩa trang trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1493/UB
 • Ngày ban hành: 16/06/1984
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/1984

Quyết định ban hành bản quy định về việc cư trú, ra vào, hoạt động trong khu vực nội thủy và các xã giáp biển thuộc huyện Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/08/1986
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/1986

Chỉ thị về việc quản lý trật tự đô thị trên lĩnh vực xây dựng, bảo vệ công trình đô thị, giữ gìn môi trường sống và cảnh quang, mỹ quan đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/CT-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/1989
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/1989

Chỉ thị về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ đường công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/CT-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/1989
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/1989

Chỉ thị về việc cấm xe ô tô tay lái nghịch (tay lái bên phải) lưu hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/CT-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/1989
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/1989

Chỉ thị về việc tổ chức mở trường, lớp dạy lái xe cơ giới bộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/CT-UB
 • Ngày ban hành: 21/11/1989
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/1989

Chỉ thị về việc thi hành chỉ thị số 231/CT của Hội đồng Bộ trưởng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/CT-UB
 • Ngày ban hành: 10/10/1989
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/1989

Chỉ thị về việc thi hành chỉ thị 230-CT ngày 7/9/1989 của HĐBT.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/CT-UB
 • Ngày ban hành: 28/09/1989
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/1989

Chỉ thị về việc thống nhứt hoạt động kinh doanh, mua bán vàng bạc trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/CT-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/1989
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/1989

Chỉ thị về việc chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/CT-UB
 • Ngày ban hành: 11/09/1989
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/1989

Chỉ thị về việc quản lý nguyên liệu và thành phẩm thuốc ngoại nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/CT-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/1989
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/1989

55/CT-UB

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/CT-UB
 • Ngày ban hành: 19/12/1990
 • Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị về việc giải quyết những khó khăn về vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh hoạt động có hiệu quả.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/CT-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/1990
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1990

Chỉ thị về việc kiểm soát và thu thuế hàng ngoại nhập lưu thông trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/1990
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/1990

Chỉ thị về việc đăng ký mở trường, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/CT-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/1990
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/1990

Chỉ thị về việc quản lý lương thực tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/08/1990
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/1990

Chỉ thị về việc củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/CT-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/1990
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/1990

Chỉ thị tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/CT-UB
 • Ngày ban hành: 16/05/1990
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/1990

Chỉ thị về việc thực hiện chế độ ghi chép hạch toán và báo cáo kế toán, thống kê đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/CT-UB
 • Ngày ban hành: 23/04/1990
 • Ngày có hiệu lực: 23/04/1990

Chỉ thị về những biện pháp cấp bách hỗ trợ các đơn vị kinh tế quốc doanh và củng cố Hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/CT-UB
 • Ngày ban hành: 18/04/1990
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/1990

17/CT-UB

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/CT-UB
 • Ngày ban hành: 13/04/1990
 • Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị về việc sửa đổi một số điểm về đăng ký kinh doanh vàng bạc theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/CT-UB
 • Ngày ban hành: 14/03/1990
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/1990

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/CT-UB
 • Ngày ban hành: 22/02/1990
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/1990

Chỉ thị về việc điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 1/1/1990.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/CT-UB
 • Ngày ban hành: 20/02/1990
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/1990

Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh công tác bảo vệ an ninh nội bộ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/CT-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/1990
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/1990

Chỉ thị về việc thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/CT-UB
 • Ngày ban hành: 24/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/1977

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chuẩn bị gọi vốn đầu tư nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/CT-UB
 • Ngày ban hành: 01/06/1991
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/1991

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 919/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/06/1992
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/1992

Chỉ thị về việc kiện toàn tổ chức hệ thống xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/CT-UB
 • Ngày ban hành: 14/10/1992
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/1992

Chỉ thị về việc thực hiện Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 370/HĐBT ngày 09/11/1991, Thông tư Liên Bộ số 05/TT-LB-TC-LĐTBXH ngày 07/3/1992 và Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/7/1992.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/CT-UB
 • Ngày ban hành: 28/09/1992
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/1992

Chỉ thị ra sức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/CT-UB
 • Ngày ban hành: 16/09/1992
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/1992

Chỉ thị tăng cường bảo vệ công trình xây dựng đường dây tải điện 500 KV.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/CT-UB
 • Ngày ban hành: 04/09/1992
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/1992

Chỉ thị về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/CT-UB
 • Ngày ban hành: 07/08/1992
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/1992

Chỉ thị về việc nghiêm cấm tổ chức dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/CT-UB
 • Ngày ban hành: 29/06/1992
 • Ngày có hiệu lực: 29/06/1992

Chỉ thị về việc tăng cường những biện pháp quản lý bảo vệ rừng và chặn đứng nạn phá rừng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/CT-UB
 • Ngày ban hành: 01/06/1992
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/1992

Chỉ thị về việc thực hiện Nghị định 398/HĐBT ngày 6 tháng 12 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức lực lượng quản lý thị trường các cấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/CT-UB
 • Ngày ban hành: 15/05/1992
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/1992

Quyết định về việc sắp xếp tổ chức lại khối Công trình giao thông và công trình đô thị thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2081/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/08/1992
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/1992

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/CT-UB
 • Ngày ban hành: 12/05/1992
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/1992

Chỉ thị về việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/CT-UB
 • Ngày ban hành: 27/04/1992
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/1992

Quyết định về việc hợp nhất 2 Sở : Sở Thương nghiệp và Sở Kinh tế Đối ngoại thành tổ chức mới lấy tên là : SỞ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 752/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/1993
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/1993

Chỉ thị về việc tiến hành kê khai và báo cáo tình hình quản lý sử dụng kho bãi thuộc thành phố quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/CT-UB
 • Ngày ban hành: 03/04/1993
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/1993

Quyết định về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1282/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 25/08/1993
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/1993

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1117/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 22/07/1993
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/1993

Chỉ thị về việc triển khai Nghị định 35/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đối với các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/CT-UB
 • Ngày ban hành: 09/01/1993
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/1993

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Ban Tôn giáo TP.Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3896/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 19/11/1994
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/1994

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định của Quyết định số 3131/QĐ-UB-NCVX ngày 27/9/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống phải bảo đảm gìn giữ sự yên tĩnh và trật tự chung, tôn trọng giờ nghĩ đêm của nhân dân (từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3364/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 08/10/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/1994

Quyết định ban hành quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh Nhà hàng - Cửa hàng ăn uống - Vũ trường - Massa - Karaoke Khách sạn - Nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8272/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 15/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/1995

Quyết định về việc giao cho UBND Quận 1, Quận 5 và huyện Củ Chi tổ chức và hoạt động thí điểm theo mô hình mới (1 dấu, 1 cửa).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8102/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 04/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/1995

Chỉ thị về việc chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 61/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 04/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/1995

Công văn về việc điều chỉnh điểm 1 công văn số 3062/UB-QLĐT ngày 11/10/1995.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3915/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/1995

Quyết định về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5624/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 02/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/1996

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/1996

Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý dự án VIE/95/036 thành Ban Quản lý dự án VIE/95/051.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3721/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 13/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/1996

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 11/11/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/1996

Quyết định về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ quy định và xe bánh xích tại km 1880 + 650 quốc lộ 01 thuộc địa phận xã Bình Phước, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3325/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 15/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/1996

Chỉ thị về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và Nghị định số 40/CP “Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “Về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 14/09/1996
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/1996

Quyết định về việc ban hành chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo quý đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2754/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 06/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/1996

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 06/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/1996

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị định 24/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 30/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/1996

Quyết định về việc sửa đổi điều 3, điều 14 trong Bản Quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng - cửa hàng ăn uống -vũ trường –massa – karaoke – khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 8272/QĐ-UB-NCVX ngày 15/12/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2428/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 16/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/1996

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2404/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 15/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/1996

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2159/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/1996

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2158/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 26/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/1996

Quyết định về việc ban hành “Quy chế làm việc tạm thời (mẫu) của Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1965/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/04/1996

Quyết định quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong Khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong Khu chế xuất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1850/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/1996

Chỉ thị về việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự Ban Tôn giáo quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 06/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/1996

Quyết định về việc di chuyển dân cư và đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp giày đồ án xuất khẩu do Nhà nước thu hồi đất và cho Công ty cổ phẩn TNHH POU YUEN-VIỆT NAM thuê đất và đầu tư tại xã Tân Tạo và xã Bình Trị Đông thuộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1118/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 11/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/1996

Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 28/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/1996

Chỉ thị về việc triển khai thu dứt điểm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong từng vụ mùa.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 18/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/1996

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 987/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 07/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 972/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 06/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/1997

Chỉ thị về việc giải quyết các nguồn vốn, tài sản của Liên hiệp Hợp tác xã và Hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 89/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 09/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/1997

Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6365/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1997

Công văn về việc tạm hoãn ngày xuất cảnh đối với người được cấp hộ chiếu xuất cảnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 610/UB-NC
 • Ngày ban hành: 26/02/1997
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/1997

Quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5846/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 16/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/1997

Quyết định về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5826/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 15/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1997

Quyết định về việc điều chỉnh bản quy định về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5803/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1997

Công văn về việc thực hiện miễn giảm thuế, phí cho các phương tiện vận tải tham gia hoạt động theo chế độ xe buýt.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5392/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/1997

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại công trình thủy lợi Sông Lu, huyện Củ Chi ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UB-KT ngày 30/01/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5117/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 19/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/1997

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Mậu Dần năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 22/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/1997

Quyết định về việc sửa đổi Điều 1 - Quyết định 1890/QĐ-UB-QLĐT ngày 5/4/1996 của UBND thành phố về việc thu phí giao thông đường Nguyễn Tất Thành, Liên tỉnh lộ 15.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4341/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 16/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/1997

Công văn về việc bổ sung điều chỉnh một số điểm trong công văn 323/UB-QLĐT ngày 27/01/1997 của UBND/TP về phương thức đền bù và hoán đổi đất ở tại các khu tái định cư dự án Bắc Nhà Bè-Nam Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4207/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 31/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/1997

Chỉ thị về tăng cường thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/CT-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 12/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/1997

Chỉ thị về việc tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/CT-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 28/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3194/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 25/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/1997

Quyết định về việc sửa đổi khoản 5 điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC ngày 15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2996/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 17/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/1997

Công văn về việc phê duyệt giá xét thầu các công trình thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND/TP và Ủy ban nhân dân quận huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2690/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 25/07/1997
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1935/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 23/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1933/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 24/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1932/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 24/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/1997

Quyết định về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình, phường 15 - phường 16, quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1621/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/1997

Quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1586/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1468/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1467/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1466/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997

Quyết định v ề ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1999 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6982/1998/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/1998

Quyết định về việc ban hành bản quy định về đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong dự án nâng cấp đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5957/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 09/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/1998

Quyết định về việc trích 30% tiền thu phạt vi phạm cung ứng sử dụng điện để sử dụng phục vụ kiểm tra và quản lý điện năng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 498/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 02/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 02/02/1998

Chỉ thị về triển khai thực hiện Quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/1998/CT-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 22/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/1998

Chỉ thị về kế hoạch sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/1998/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 24/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/1998

Công văn về việc xử lý các vi phạm chuyển nhượng đất bất hợp pháp và xây dựng trái phép tại Khu B, B’ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3559/CV-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 17/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/1998

Chỉ thị về cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15-01-1998 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/1998/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/1998

Chỉ thị về việc dán tem 2 mặt hàng gạch ốp lát và máy bơm nước điện nhập khẩu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/1998/CT-UB-TM
 • Ngày ban hành: 10/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/1998

Chỉ thị về triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/1998/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 22/08/1998
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/1998

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung quy định ở Điều 1, Quyết định số 2073/QĐ-UB-KT ngày 2/5/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2424/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 08/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 08/05/1998

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1815/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 06/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/1998

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã theo Nghị định 15/CP của Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/1998/CT-UB-KTCN
 • Ngày ban hành: 07/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1998

Quyết định về việc quy định quản lý giống bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1226/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/1998

Chỉ thị về việc dán tem 4 nhóm mặt hàng điện tử, điện lạnh, động cơ nổ, vật liệu xây dựng nhập khẩu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/1998/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 23/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/1998

Chỉ thị v ề việc tiếp tục tổ chức quản lý dân nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/1998/CT-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 12/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/1998

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7745/1999/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 17/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/1999

Công văn về xử lý các doanh nghiệp không kê khai, đăng ký lại theo Chỉ thị 657/TTg ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5174/UB-TH
 • Ngày ban hành: 09/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/1999

Quyết định về việc thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - khóa VI nhiệm kỳ 1999-2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4719/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 21/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/1999

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án cải cách hành chính VIE/96/029.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4385/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 03/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/1999

Công văn về việc phân bổ sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4202/UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 06/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 06/10/1999

Quyết định về việc Ban hành Bản Quy định về trình tự và tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2750/1999/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 13/05/1999
 • Ngày có hiệu lực: 13/05/1999

Quyết định về thành lập Ban Quản lý dự án VIE/96/029-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 14/01/1999
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/1999

Chỉ thị về việc dán tem hàng nhập khẩu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/1999/CT-UB-TM
 • Ngày ban hành: 13/05/1999
 • Ngày có hiệu lực: 13/05/1999

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1015/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 22/02/1999
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/1999

Quyết định về giao Sở Thương mại thành phố làm đầu mối quản lý Nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2000/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 08/11/2000
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2000

Chỉ thị về thực hiện Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2000/CT-UB-VX
 • Ngày ban hành: 22/11/2000
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2000

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2000/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 03/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2000

Quyết định về việc sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2000/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 22/09/2000
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2000

Quyết định về việc cho phép Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 21/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/2000

Chỉ thị về việc triển khai Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự giao thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2000/CT-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 31/01/2000
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2000

Công văn về việc duyệt giá bán căn hộ các chung cư, giá chuyển quyền sử dụng nền đất để phục vụ tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4597/UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 14/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2001

Công văn về việc chấp thuận việc hỗ trợ thêm giá đền bù đất nông nghiệp và đền bù, trợ cấp thiệt hại ở các dự án đầu tư trong khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4524/UB-ĐB
 • Ngày ban hành: 11/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/2001

Công văn về việc giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4265/UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 22/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2001

Chỉ thị về việc thực hiện thu và sử dụng chi phí thẩm tra phê duyệt quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2001/CT-UB
 • Ngày ban hành: 18/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2001

Quyết định về thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 61/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/04/2005
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2005

Quyết định về giao nhiệm vụ Sở Thương mại triển khai và thực hiện Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/04/2005
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/2005

Quyết định về việc ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/2005

Quyết định về chuyển giao tổ chức và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 313/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2004

Quyết định về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 269/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2004

Quyết định về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 247/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 29/10/2004

Quyết định về phê duyệt mức thu phí các loại hình dịch vụ tư vấn của Trung tâm Dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 204/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 27/08/2004

Quyết định về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận-huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 189/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2004

Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 125/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2004

Quyết định về các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2003

Quyết định về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 293/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2003

Quyết định về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2002/TTg ngày 01/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 12/2002/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội -Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 279/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2003

Chỉ thị về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5075/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2002

Quyết định về thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2002

Quyết định về ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2002

Quyết định về ban hành Quy định tạm thời quản lý tôm giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản và môi trường nuôi tôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2002

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2002

Quyết định về ban hành Quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2002

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 130/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1985
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1985

Công văn về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm trong quảng cáo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4904/UB-VX
 • Ngày ban hành: 30/10/1989
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/1989

Quyết định về việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại quân trang của quân đội ngụy.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 813/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/11/1991
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/1991

Quyết định về việc duyệt quy hoạch xác định khu vực đô thị hóa ở ngoại thành phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4319/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1994
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1994

Quyết định về việc bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển Container trên đường bộ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4070/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/11/1994
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995

Quyết định về việc các điểm vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống chấm dứt hoạt động kinh doanh lúc 23 giờ 30 trong ngày.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3131/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 27/09/1994
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/1994

Quyết định về việc Ban hành quy định về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1493/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/05/1994
 • Ngày có hiệu lực: 18/05/1994

Thông báo một số ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND Thành phố giải quyết một số công việc thực hiện Nghị định 36/CP, Nghị định 39/CP, Nghị định 40/CP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 99/TB-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/11/1996
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/1996

Quyết định về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6623/1999/QĐ-UB-CN
 • Ngày ban hành: 03/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/1999

Chỉ thị về thực hiện Nghị định số 07/CP ngày 16 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-KNKL/TT ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/1999/CT-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 02/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/1999

Quyết định về chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1518/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 17/03/1999
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/1999

Quyết định về việc bổ sung một số quy định đơn giá đền bù trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A của Quyết định số 5285/QĐ-UB-QLĐT ngày 19/7/1995 của UBND/TP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 06/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/1997

Quyết định về việc giao cho Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế (một cửa, một dấu).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 403/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 24/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/02/1997

Công văn về việc thủ tục cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ đầu tư vào khu công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3462/ UB-KT
 • Ngày ban hành: 16/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/1997

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện chỉ thị 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/01/1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/CT-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 06/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/1997

Chỉ thị về việc thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, mô tô.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2000/CT-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 21/09/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2000

Quyết định về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2001

Quyết định về việc quy định đơn giá các loại đất và các loại cây trồng để tính đền bù, hỗ trợ thiệt hại và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản quy định kèm theo Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 15-5-2001 của Ủy ban nhân dân thành phố trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2001

Quyết định về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2001

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Khu Siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh (bao gồm cả tuyến hành lang an toàn lưới điện, lộ giới, kênh rạch, bãi đậu xe và cây xanh lân cận).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2001

Quyết định về ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2001

Quyết định về thành lập Thanh tra Sở Giao thông-Công chính thuộc Sở Giao thông-Công chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 86/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/2005

Quyết định về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2005

Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thẩm định giá mua quỹ nhà, chuyển nhượng nền đất trong các dự án theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB, ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 229/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2006

Quyết định về bổ sung Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về ban hành tạm thời mức thu phí dầu xe ôtô hàng tháng trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2005

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 146/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2005

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh (VIE/02/010).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2005

Quyết định về ban hành quy định quản lý các dự án thành phần thuộc đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005 (Đề án 112).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2004

Công văn về việc hướng dẫn quy trình cổ phần hóa và quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu cho các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thuộc thành phố quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 693/UB-CNN
 • Ngày ban hành: 25/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2003

Quyết định về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 111/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2003

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 112/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2003

Quyết định về điều chỉnh mức trợ cấp hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các Đoàn thể phường-xã, thị trấn ; mức phụ cấp đối với Công an viên, cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ và trợ cấp cho chức danh Thống kê trong Ban chỉ huy Quân sự của phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2003
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/09/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2006
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2009

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản không còn phù hợp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2009

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2010

Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2010