Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 6, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 5 , Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hoạt động chữ thập đỏ Phường 15, Quận 10, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 2 , Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2605/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2603/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh |

Quyết định 43/QĐ-VP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/02/2012
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/02/2012
Số, ký hiệu: 43/QĐ-VP Ngày hết hiệu lực: 09/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Người ký: Võ Văn Luận
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về Công báo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2011
 • Số hiệu: 03/2011/TT-VPCP
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 64/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2006
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/QĐ-VP
 • Ngày ban hành: 09/04/2021
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2021