Quyết định 1370/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/04/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 09/04/2018
Số, ký hiệu: 1370/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 142/2016/QH13
 • Ngày ban hành: 12/04/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 84/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/09/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 188/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/12/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 48/2017/QH14
 • Ngày ban hành: 13/11/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: