Quyết định 1369/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/04/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 09/04/2018
Số, ký hiệu: 1369/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 31/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 13/05/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 368/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 72/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 22/2016/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 19/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 3616/BTTTT-TTĐN
 • Ngày ban hành: 06/10/2017
 • Ngày có hiệu lực: