Quyết định 1242/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 30/03/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 30/03/2018
Số, ký hiệu: 1242/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
Lĩnh vực:
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2015

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2017
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2017
 • Số hiệu: 201/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2631/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 729/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 13-CTrHĐ/TU
 • Ngày ban hành: 25/10/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 5927/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tài nguyên nước
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: