Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (9)
luật viên chức.

Số: 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007

Số: 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015

Số: 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015

Số: 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015

Số: 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007

Số: 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)