Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 27/04/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 07/05/2018
Số, ký hiệu: 12/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo: Số 32 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013

Quyết định về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2013
Văn bản căn cứ

Luật luật viên chức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Viên chức
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
 • Số hiệu: 136/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 94/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 97/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 106/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/2007/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 11/12/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 58/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Cán bộ, công chức
 • Ngày ban hành: 13/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: