Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 21/07/2006
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 31/07/2006
Số, ký hiệu: 110/2006/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 09/06/2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về ban hành Quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức phường - xã, thị trấn.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 23 - năm 2006

Văn bản liên quan

Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về tuyển dụng và chế độ tập sự đôi với công chức phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 30/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2013
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về tuyển dụng và chế độ tập sự đôi với công chức phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 30/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2013