Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 16/04/2012
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 26/04/2012
Số, ký hiệu: 14/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 03/01/2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Đất đai - Xây dựng;Tài nguyên - Môi trường
Người ký:
Công báo: Số 19 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 27/07/2006
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật đất đai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về thi hành Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 181/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/10/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 142/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định q uy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 69/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 121/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015