Chỉ thị 04/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 11/03/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 21/03/2014
Số, ký hiệu: 04/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường;An ninh - Trật tự - An toàn Xã hội
Người ký: NGUYỄN HỮU TÍN
Công báo: Số 20 - năm 2014

Văn bản liên quan