Hướng dẫn 6266/LS-LĐTBXH-TC

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày ban hành: 30/10/2006
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 30/10/2006
Số, ký hiệu: 6266/LS-LĐTBXH-TC Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Sở Tài Chính
Trích yếu: Về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn (Theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH).
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 41 - năm 2006

Văn bản liên quan