Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Chỉ thị 14/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 09/07/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/07/2014
Số, ký hiệu: 14/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 07/09/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL/TU ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX.
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 43 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 187-KL/TU
 • Ngày ban hành: 29/03/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 04/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 151-KL/TU
 • Ngày ban hành: 06/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27-CTHĐ/TU
 • Ngày ban hành: 26/07/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34-CTrHĐ/TU
 • Ngày ban hành: 27/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3791/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/09/2023
 • Ngày có hiệu lực: 07/09/2023
Văn bản được dẫn chiếu

Chỉ thị về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 18/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/07/2014