Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 17/01/2007
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 17/01/2007
Số, ký hiệu: 03/2007/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 12/04/2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 9
Trích yếu: Về việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiểt kiệm, chống lãng phí
Lĩnh vực:
Người ký: LÊ MINH TRÍ
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 107/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/09/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 21/08/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 10/2005/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/02/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 67/2004/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 13/08/2004
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 396/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2016