Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Chỉ thị 03/1999/CT-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 11/10/1999
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 11/10/1999
Số, ký hiệu: 03/1999/CT-UB Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Trích yếu: Vể viêc : "Triển khai thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ theo Quyết định số 188/1999/QĐ.TTg ngày 17/9/1999 và Chỉ thị 29/1999/CT.UB.VX ngày 27/9/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố"
Lĩnh vực:
Người ký: HỒ VĂN NGON
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 188/1999/QĐ.TTg
 • Ngày ban hành: 17/09/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/1999/CT.UB.VX
 • Ngày ban hành: 27/09/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1092-CV/
 • Ngày ban hành: 27/09/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 188/1999/CT.TTg
 • Ngày ban hành: 17/09/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1092/CV/TU
 • Ngày ban hành: 22/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: