Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05-04-1977 Quyết định số 294/QĐ-UB về việc thu phí. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
05-04-1977 Chỉ thị số 15/CT-UB về phương hướng kế hoạch giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội ở thành phố trong 2 năm 1977 - 1978. 05/04/1977
02-04-1977 Chỉ thị số 14/CT-UB về việc hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản của những người trốn đi nước ngoài bị bắt. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
31-03-1977 Quyết định số 284/QĐ-UB về việc thống nhất quản lý và thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh tư nhân. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
30-03-1977 Quyết định số 218/QĐ-UB/TC về việc thành lập hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố hồ chí minh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
28-03-1977 Chỉ thị số 13/CT-UB về việc duy trì sản xuất của các cơ sở tiểu công nghiệp thủ công nghiệp qua đăng ký kinh doanh. Hết hiệu lực từ 17/07/2009
25-03-1977 Quyết định số 216/QĐ-UB/TC về việc thành lập phòng thống kê quận, huyện. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
23-03-1977 Thông tri số 07/TT-UB về việc thi hành một số chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Miền Nam. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
17-03-1977 Thông cáo số 03/TC-UB về một số quy định bài trừ những tệ nạn xã hội cũ. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
16-03-1977 Quyết định số 212/QĐ-UB ban hành bản quy định tạm thời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ngành thương binh và xã hội thành phố. Hết hiệu lực từ 11/11/1998