Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3945/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 385 Nguyễn Đình Chiểu. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3926/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ phục hồi di tích lịch sử đình Tân Hội, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn quận Gò Vấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3924/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3923/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Công viên Vườn Lài Phường 12 Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3886/QĐ-UBND về công nhận các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2019, 2021, 2022 và năm học 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3884/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3871/QĐ-UBND về việc phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-09-1977 Quyết định số 1241/QĐ-UB về việc trích lãi hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ của phường, xã, thị trấn. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
29-09-1977 Quyết định số 556/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ba. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
29-09-1977 Chỉ thị số 52/CT-UB về việc sử dụng giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân. Hết hiệu lực từ 15/12/2016
23-09-1977 Chỉ thị số 33/CT-UB về việc đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm và tận dụng mọi khả năng lương thực tại chỗ để giải quyết cho nông dân thiếu ăn. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
17-09-1977 Chỉ thị số 51/CT-UB về việc nghiên cứu quy hoạch phân công quản lý số xí nghiệp sản xuất bao bì và nước đá. 17/09/1977
13-09-1977 Quyết định số 508/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
13-09-1977 Quyết định số 507/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
13-09-1977 Quyết định số 506/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
13-09-1977 Quyết định số 505/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
13-09-1977 Quyết định số 504/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998