Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-11-1977 Quyết định số 655/QĐ-UB ban hành các chế độ báo cáo thống kê. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
19-11-1977 Chỉ thị số 69/CT-UB về việc tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ. Hết hiệu lực từ 17/07/2009
16-11-1977 Quyết định số 612/QĐ-UB ban hành “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
12-11-1977 Quyết định số 610/QĐ-UB về việc xây dựng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
11-11-1977 Chỉ thị số 68/CT-UB về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh tế ở một số cơ sở sản xuất và xây dựng trong thành phố. 11/11/1977
11-11-1977 Chỉ thị số 67/CT-UB về việc tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977 – 1978, 1978 – 1979 và 1979 - 1980. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
08-11-1977 Chỉ thị số 66/CT-UB về cải tiến một bước lề lối làm việc và thực hiện thống nhứt chế độ thỉnh thị, báo cáo. Hết hiệu lực từ 17/07/2009
04-11-1977 Quyết định số 605/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Hốc Môn. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
03-11-1977 Quyết định số 603/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
02-11-1977 Chỉ thị số 64/CT-UB về việc xác nhận lý lịch và điều chỉnh khai sanh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập trong các vùng bị tạm chiếm trong thời kỳ chống Mỹ. Hết hiệu lực từ 17/07/2009