Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3945/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 385 Nguyễn Đình Chiểu. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3926/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ phục hồi di tích lịch sử đình Tân Hội, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn quận Gò Vấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3924/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3923/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Công viên Vườn Lài Phường 12 Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3886/QĐ-UBND về công nhận các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2019, 2021, 2022 và năm học 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3884/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3871/QĐ-UBND về việc phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
23-12-1977 Chỉ thị số 79/CT-UB về chủ trương khai hoang thành lập nông trường quốc doanh huyện. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
20-12-1977 Thông báo số 81/TB-UB về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và súng săn. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
19-12-1977 Chỉ thị số 78B/CT-UB về việc đẩy mạnh khôi phục sản xuầt và thu hồi vật tư thiết bị sản xuầt công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, văn hóa, thông tin còn phân tán không hợp lý ở các cơ quan nhà nước. 19/12/1977
19-12-1977 Quyết định số 2775/UB về một số mặt hàng tự doanh của thương nghiệp hợp tác xã. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
16-12-1977 Quyết định số 706/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Hốc Môn. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
09-12-1977 Chỉ thị số 78A/CT-UB về việc làm các thủ tục cần thiết đối với các xí nghiệp của pháp tại thành phố hồ chí minh. 19/12/1977
09-12-1977 Chỉ thị số 77/CT-UB về việc gặt thống kê giám định năng suất vụ lúa mùa năm 1977. 09/12/1977
02-12-1977 Chỉ thị số 75/CT-UB về việc tuyển chọn cán bộ đi học khóa i về nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức. 02/12/1977
25-11-1977 Quyết định số 1531/QĐ-UB về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội trong thành phố. Hết hiệu lực từ 31/10/2001
24-11-1977 Chỉ thị số 71/CT-UB về việc thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Hết hiệu lực từ 17/07/2009