Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4126/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Tân Trang và hẻm 30, 75 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4110/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - Cơ sở 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4048/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn trên địa bàn quận Phú Nhuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nạo vét luồng vào bến thủy nội địa Cơ Khí, thị trấn Cần Thạnh |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05-05-1978 Chỉ thị số 18/CT-UB về những công tác cấp bách cần làm ngay trong năm 1978 để đưa việc quản lý kinh tế tài chánh của thành phố vào nền nếp. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
29-04-1978 Thông báo số 54/TB-UB về việc quyết định thời hạn các nhà tư sản thương nghiệp đi sản xuất. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
27-04-1978 Thông tri số 10/TT-UB về việc sắp xếp tiểu thương ba ngành hàng vật tư – vải sợi – điện máy. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
25-04-1978 Thông tri số 09/TT-UB về những quy định trong quan hệ với các cơ quan nước ngoài và người nước ngoài. Hết hiệu lực từ 04/03/2010
20-04-1978 Quyết định số 521/QĐ-UB về việc xử lý dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Q1, vi phạm quy định hành nghề. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
17-04-1978 Quyết định số 58/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
14-04-1978 Quyết định số 56/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
13-04-1978 Quyết định số 450/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về một số chánh sách tập thể hóa đối với các tập đoàn sản xuất nông nghiệp. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
12-04-1978 Quyết định số 52A/QĐ-UB về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
12-04-1978 Quyết định số 52/QĐ-UB về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Hết hiệu lực từ 11/11/1998