Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2006 - 2010 01/02/2007
21-12-2006 Nghị quyết số 151/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 28/12/2006
21-12-2006 Nghị quyết số 150/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 28/12/2006
21-12-2006 Nghị quyết số 149/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 28/12/2006
21-12-2006 Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 28/12/2006
04-10-2006 Nghị quyết số 105/2006/NQ-HĐND về Đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân bình. 11/10/2006
04-10-2006 Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND về Đề án phân loại đơn vị hành chính 15 phường quận Tân bình. 11/10/2006
29-06-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2006. 06/07/2006
29-06-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005. 06/07/2006
29-06-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân quận đối với ông Vũ Hưng Bình. 06/07/2006