Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
23-12-2005 Quyết định số 1099/2005/QĐ-UBND Về số Iượng cán bộ chuyên trách,công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách để thực hiện khoán định biên và kinh phí hoạt động. 23/12/2005
21-10-2005 Quyết định số 812/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình gỉải qnyết giấy tờ hành chính cho dân 21/10/2005
23-06-2005 Quyết định số 414/2005/QĐ-UB Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân dân 15 phường 23/06/2005
18-02-2005 Công văn số 162/2005/QĐ-UB V/v phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách,công chức phường Hết hiệu lực từ 23/12/2005
20-04-2004 Chỉ thị số 04/CT-UB Về việc tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo đăng ký-phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện bổ sung cho quân đội 20/04/2004
07-04-2004 Công văn số 03/2004/CT-UB Về việc chấn chỉnh công tác trình văn bản,thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo và hội họp trên địa bàn quận Phú Nhuận Hết hiệu lực từ 14/01/2014
26-09-2003 Công văn số 05/CT-UB Về tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên 26/09/2003
03-06-2003 Công văn số 395/2003/QĐ-UB Về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân phường và Ban quản lý chợ trong việc quản lý kinh doanh, an ninh trật tự chợ và khu vực lân cận chợ. 03/06/2003
06-02-2003 Chỉ thị số 02/2003/CT-UB về việc lập lại kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận 06/02/2003
10-07-2000 Chỉ thị số 04/CT-ƯB về việc chấn chỉnh các mức thu phí, lệ phí tại UBND 15 phường và Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận. 10/07/2000