Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4126/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Tân Trang và hẻm 30, 75 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4110/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - Cơ sở 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4048/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn trên địa bàn quận Phú Nhuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nạo vét luồng vào bến thủy nội địa Cơ Khí, thị trấn Cần Thạnh |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24-12-2009 Quyết định số 8531/2009/QĐ-UBND về banh hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh. Hết hiệu lực từ 25/01/2019
24-12-2009 Quyết định số 8529/2009/QĐ-UBNQ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh. 31/12/2009
15-06-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh. Hết hiệu lực từ 14/04/2016
18-05-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT.UBND Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận Bình Thạnh 18/05/2009
26-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh. Hết hiệu lực từ 28/01/2015
26-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009. Hết hiệu lực từ 19/10/2011
12-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX (Từ ngày 11 tháng 12 năm 2008 đến ngày 12 tháng 12 năm 2008). 19/12/2008
12-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020. 19/12/2008
12-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 19/12/2008
08-08-2008 Quyết định số 5847/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh 15/08/2008