Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3945/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 385 Nguyễn Đình Chiểu. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3926/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ phục hồi di tích lịch sử đình Tân Hội, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn quận Gò Vấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3924/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3923/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Công viên Vườn Lài Phường 12 Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3886/QĐ-UBND về công nhận các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2019, 2021, 2022 và năm học 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3884/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3871/QĐ-UBND về việc phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10-08-2006 Quyết định số 4157/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh. 17/08/2006
10-08-2006 Quyết định số 4156/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, đổi tên Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh. 17/08/2006
31-07-2006 Quyết định số 3913/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên và Tổ giúp việc của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh. 07/08/2006
27-07-2006 Quyết định số 3731/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học cơ sở bán công Trương Công Định thành Trường Trung học cơ sở Trương Công Định - quận Bình Thạnh. 03/08/2006
25-07-2006 Quyết định số 3738/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ huy và Tổ công tác chuyên trách phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận Bình Thạnh. 01/08/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương triển khai rà soát và thực hiện công tác lập quy định hẻm giới dưới 12m trên địa bàn quận Bình Thạnh. 26/06/2009
19-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi ba Trường Mầm non bán công: 7A, 24A và 27 sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính. 26/07/2006