Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 9

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-09-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị quận 9 23/09/2008
16-09-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 23/09/2008
16-09-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 9 23/09/2008
16-09-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 9 23/09/2008
16-09-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9 23/09/2008
06-09-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 9 13/09/2008
25-08-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND Về triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận 9 01/09/2008
24-07-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008. 31/07/2008
24-07-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008. 31/07/2008
21-05-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn quận 9 Hết hiệu lực từ 10/12/2022