Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 9

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống tham nhũng năm 2009. Hết hiệu lực từ 29/03/2010
20-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 1 và Khu phố 3 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B. 27/02/2009
16-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn quận 9. Hết hiệu lực một phần 21/08/2012
29-12-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 9 năm 2009. 05/01/2009
17-12-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ. 24/12/2008
17-12-2008 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 24/12/2008
17-12-2008 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 24/12/2008
16-09-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9 23/09/2008
16-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 9 Hết hiệu lực từ 28/02/2011
16-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 9 23/09/2008