Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3945/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 385 Nguyễn Đình Chiểu. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3926/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ phục hồi di tích lịch sử đình Tân Hội, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn quận Gò Vấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3924/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3923/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Công viên Vườn Lài Phường 12 Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3886/QĐ-UBND về công nhận các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2019, 2021, 2022 và năm học 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3884/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài Thi đua yêu nước chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3871/QĐ-UBND về việc phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng |

Ủy ban nhân dân quận 9

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 9. 16/12/2009
09-12-2009 Quyết định số 28/200/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9. 16/12/2009
06-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 13/11/2009
12-08-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ Dân phố tại Khu phố 1, Khu phố 4 và Khu phố 5 thuộc phường Phước Long B. 19/08/2009
10-08-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ- UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục theo cơ chế “Một cửa liên thông” về việc giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà, đất trên địa bàn quận 9. 17/08/2009
06-07-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 9. 13/07/2009
11-06-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn quận 9. 18/06/2009
08-06-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 9”. Hết hiệu lực từ 11/01/2011
18-05-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 9. 25/05/2009
11-05-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục theo cơ chế "một cửa liên thông" và trách nhiệm giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà đất. 18/05/2009