Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 8

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2010. Hết hiệu lực từ 10/03/2011
25-12-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. Hết hiệu lực từ 10/03/2011
23-12-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 8. Hết hiệu lực từ 28/09/2016
21-12-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Cán bộ công chức năm 2010. Hết hiệu lực từ 10/03/2011
17-12-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 8. Hết hiệu lực từ 19/01/2023
25-11-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8. Hết hiệu lực từ 10/03/2011
15-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 22/10/2009
19-08-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8. Hết hiệu lực từ 12/08/2020
19-08-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 8. Hết hiệu lực từ 28/09/2016
19-08-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể thao quận 8. 26/08/2009