Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. |

Ủy ban nhân dân quận 8

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kế quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 28/07/2006
19-07-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư cảng sông Phú Định phường 16, quận 8. 26/07/2006
20-06-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt bão đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận 8 năm 2006. 27/06/2006
20-06-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt bão đối với công dân năm 2006. 27/06/2006
06-06-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND Chỉ thị số về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2006 trên địa bàn quận 8. 15/05/2009
10-05-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND Về việc ban hành "Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách phường" Hết hiệu lực từ 23/01/2014
22-06-2004 Quyết định số 018/2004/QĐ-UB Về ban hành Quy chế ( mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 22/06/2004
02-07-1998 Quyết định số 2062/1998/QĐ-UB V/v Bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành từ năm 1986,1987, 1988 , đã hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với quy định hiện hành 02/07/1998
24-06-1998 Quyết định số 2051/1998/QĐ-UB V/v Bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành từ năm 1989 đến năm 1990, đã hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với quy định hiện hành. 24/06/1998