Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 8

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26-07-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc kiểm tra, quản lý việc khai thác đất mặt trên địa bàn phường 4, 5, 6, 7, 15, 16, quận 8. 02/08/2006
24-07-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận 8 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hết hiệu lực từ 05/05/2015
21-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kế quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 28/07/2006
19-07-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư cảng sông Phú Định phường 16, quận 8. 26/07/2006
20-06-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt bão đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận 8 năm 2006. 27/06/2006
20-06-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt bão đối với công dân năm 2006. 27/06/2006
06-06-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND Chỉ thị số về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2006 trên địa bàn quận 8. 15/05/2009
10-05-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND Về việc ban hành "Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách phường" Hết hiệu lực từ 23/01/2014
22-06-2004 Quyết định số 018/2004/QĐ-UB Về ban hành Quy chế ( mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 22/06/2004