Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 8

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-09-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2006. 25/09/2006
18-09-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định chế độ họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nuớc thuộc Ủy ban nhân dân quận 8. 25/09/2006
18-09-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”. Hết hiệu lực từ 05/10/2010
12-09-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường. Hết hiệu lực từ 05/05/2015
07-09-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp quận 8. 14/09/2006
31-08-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 - 6 tháng cuối năm 2006. 07/09/2006
24-08-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8. Hết hiệu lực từ 01/09/2011
23-08-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8. Hết hiệu lực từ 01/09/2011
08-08-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức quận 8. 15/08/2006
03-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng. Hết hiệu lực từ 11/09/2015