Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13-06-2011 Quyết định số 38/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận 7. 13/06/2011
08-06-2011 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/520 Khu dân cư phía bắc rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm chủ đầu tư. 15/06/2011
12-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. 19/05/2011
12-05-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 19/05/2011
04-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận 7. 11/03/2011
04-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7. Hết hiệu lực từ 09/04/2018
25-01-2011 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. 25/01/2011
29-12-2010 Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty cổ phần địa ốc Đông Á là chủ đầu tư. 29/12/2010
26-07-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Hết hiệu lực từ 05/06/2012
23-07-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 30/07/2010