Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. 19/05/2011
12-05-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 19/05/2011
04-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận 7. 11/03/2011
04-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7. Hết hiệu lực từ 09/04/2018
25-01-2011 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. 25/01/2011
29-12-2010 Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty cổ phần địa ốc Đông Á là chủ đầu tư. 29/12/2010
26-07-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Hết hiệu lực từ 05/06/2012
23-07-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 30/07/2010
30-06-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Hết hiệu lực từ 05/06/2012
06-05-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 7. Hết hiệu lực từ 19/04/2018