Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20-09-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 27/09/2011
08-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 7. 15/09/2011
30-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7. 06/09/2011
17-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 24/08/2011
17-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 24/08/2011
09-08-2011 Quyết định số 23/QĐ-UBND về thu hồi Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về "ban hành qui định tạm thời thỏa thuận san lấp tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận 7". 09/08/2011
09-08-2011 Quyết định số 05A/2011/QĐ-UBND về thu hồi quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 về quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7. Hết hiệu lực từ 24/08/2011
08-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 7. 15/07/2011
13-06-2011 Quyết định số 38/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận 7. 13/06/2011
08-06-2011 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/520 Khu dân cư phía bắc rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm chủ đầu tư. 15/06/2011