Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06-04-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 13/04/2012
06-04-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 13/04/2012
24-10-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 7. 31/10/2011
20-09-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 27/09/2011
08-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 7. 15/09/2011
30-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7. 06/09/2011
17-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 24/08/2011
17-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 24/08/2011
09-08-2011 Quyết định số 23/QĐ-UBND về thu hồi Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về "ban hành qui định tạm thời thỏa thuận san lấp tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận 7". 09/08/2011
09-08-2011 Quyết định số 05A/2011/QĐ-UBND về thu hồi quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 về quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7. Hết hiệu lực từ 24/08/2011