Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 7 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 19/08/2016
28-01-2016 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2015. 28/01/2016
31-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7. 07/01/2016
19-08-2015 số 01/2015/QĐ-UBND 26/08/2015
18-09-2014 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 18/09/2014
25-08-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7. 01/09/2014
24-01-2014 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013. 24/01/2014
23-04-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 30/04/2013
07-02-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7. Hết hiệu lực từ 07/01/2016
06-02-2013 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7. 13/02/2013