Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 6

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 27/12/2006
20-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về tình hình thu, chi ngân sách năm 2006; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006; Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 27/12/2006
20-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 27/12/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006