Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Ủy ban nhân dân quận 6

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19-07-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp quận 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006