Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 25,quận Bình Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 2, Quận 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Vành Khuyên, thành phố Thủ Đức - Khu Vực 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Tân Thông Hội 1, huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. |

Ủy ban nhân dân quận 6

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19-07-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp quận 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006