Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Ủy ban nhân dân quận 5

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ban hành quy định đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 27/03/2007
15-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2007 và đến năm 2010. Hết hiệu lực từ 01/09/2011
09-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận 5. Hết hiệu lực từ 19/01/2023
06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 5 và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường 13/02/2007
17-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về phân bổ chi ngân sách năm 2007 cho khối Giáo dục quận 5 24/01/2007
10-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Hết hiệu lực từ 31/08/2012
29-12-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 05/01/2007
25-12-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 đối với Ủy ban nhân dân 15 phường 01/01/2007
20-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2007 27/12/2006
20-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2007 và đến 2010 27/12/2006