Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 5

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 29/12/2008
09-12-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự và thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc đối với các dự án nhà ở trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn quận 5. Hết hiệu lực từ 31/08/2012
26-09-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy định trình tự và thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 5 03/10/2008
14-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007. 21/07/2008
14-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 21/07/2008
18-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2008. 25/12/2007
18-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về thực hiện ngân sách năm 2007 và Dự toán ngân sách năm 2008. 25/12/2007
18-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 25/12/2007
14-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra Xây dựng quận 5 và Thanh tra Xây dựng 15 phường Hết hiệu lực từ 14/06/2013
02-10-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn quận 5. Hết hiệu lực từ 31/08/2012