Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 3

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
03-08-2006 Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình quận 3. 10/08/2006
24-07-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong 6 tháng cuối năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận. 31/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3 đến năm 2020. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của quận 3. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về quy hoạch kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” trên địa bàn quận 3 trong năm 2006 - 2007. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. 28/07/2006
12-07-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội “Mái ấm Ga Sài Gòn”. 19/07/2006
12-07-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội “Mái ấm Ánh sáng”. 19/07/2006
05-07-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 3 năm 2006. 12/07/2006