Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Tự Tài Phường 4 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3962/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Chống ngập cụm đường Khu dân cư Bình Đăng Phường 6, Quận 8 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3961/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 103 Trần Quang Diệu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3960/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 359/1 Lê Văn Sỹ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 128 Rạch Bùng Binh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3958/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 451 Hai Bà Trưng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3957/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 205/39 Trần Văn Đang | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3956/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3955/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước, nâng cấp đường chống ngập cụm đường khu dân cư Him Lam Phường 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu |

Ủy ban nhân dân quận 3

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3. 21/06/2007
13-06-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu Ủy ban nhân dân quận trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 20/06/2007
31-05-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3. Hết hiệu lực từ 13/04/2010
30-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận. 06/04/2007
26-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về banh hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 3. 02/04/2007
01-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục quận 3 08/02/2007
28-12-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 3 04/01/2007
28-12-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007 04/01/2007
26-12-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 02/01/2007
26-12-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo quận 3 02/01/2007