Ủy ban nhân dân quận 2

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
23-12-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 2. 30/12/2011
18-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 25/07/2011
07-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về ban hành Thủ tục - Quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số Thuế trên địa bàn quận 2. Hết hiệu lực từ 21/03/2012
14-04-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn quận 2 14/04/2011
31-12-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2011 - 2015. 07/01/2011
20-05-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 2. Hết hiệu lực từ 01/03/2013
26-08-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 02/09/2009
07-07-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối họp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư các dự án có nguồn vốn ngân sách thực hiện trên địa bàn quận 2 14/07/2009
19-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2009. 26/01/2009
26-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 2 và các phường Bình An, Bình Khánh, An Phú, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ phường An Lợi Đông, An Khánh, Thủ Thiêm và một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm). 26/12/2008